Έναρξη συνεργασίας με τα ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε. (Duty Free Shops). Είσοδος 3 κωδικών σε βασικά αεροδρόμια και λιμάνια της χώρας.

logoduty